Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 10 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 10 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

Đề bài

Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

Lời giải chi tiết

 

E là một điểm của đoạn thẳng CD nên: (CD = CE ED)

Do đó (ED = CD – CE = 8 – 5 = 3) (cm)

Bình luận