Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 12 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB với AM = 4cm.

Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 12 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB với AM = 4cm.

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB với AM = 4cm.

a) So sánh AM và BM.

b) M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

 

a) Trên tia AB có hai điểm M, B mà (AM < AB; (4cm < 8cm))

Nên M nằm giữa hai điểm A và B

Ta có: (AM BM = AB). Do đó (BM = AB – AM = 8 – 4 = 4 (cm))

Nên (AM = BM (= 4cm))

b) M nằm giữa A và B, (AM = MB). Do đó M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Bình luận