Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 20 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Oy lấy điểm A với OA = 3cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3cm. Hỏi O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 20 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Oy lấy điểm A với OA = 3cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3cm. Hỏi O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Đề bài

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Oy lấy điểm A với OA = 3cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3cm. Hỏi O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

 

O thuộc đường thẳng xy nên Ox, Oy là hai tia đối nhau

Mà (A in Ox,B in Oy). Nên OA và OB là hai tia đối nhau (Rightarrow) O nằm giữa A và B

Mặt khác (OA = OB ;(= 3cm)).

Vậy O là trung điểm của đoạn thẳng AB

Bình luận