Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 22 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình 31 thuộc tia Ox ?

Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 22 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình 31 thuộc tia Ox ?

Đề bài

Điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình 31 thuộc tia Ox ?

Lời giải chi tiết

Trong các điểm M, N, P, Q ở hình 31 chỉ có hai điểm M và Q thuộc tia Ox

Bình luận