Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 4 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đường thẳng xy thì :

Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 4 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy thì :

Đề bài

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy thì :

a) Hình tạo bởi điểm O và một nửa đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một ….

b) Điểm O là gốc chung của hai tia …

Lời giải chi tiết

a) Hình tạo bởi điểm O và một nửa đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O (hay một đường thẳng gốc O)

b) Điểm O là gốc chung của hai tia Ox và tia Oy

Bình luận