Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 7 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể dùng thước thẳng để kiểm tra ).

Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 7 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể dùng thước thẳng để kiểm tra ).

Đề bài

Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể dùng thước thẳng để kiểm tra ).

Lời giải chi tiết

Các bộ ba điểm thẳng hàng ở hình 23 là:

(A, O, A'; B, O, B'; C, O, C'; A, C, B'; A, B, C'; B, C, A')

Bình luận