Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài tập 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 4x.

Bài tập – Chủ đề 6: Hàm số – Đồ thị hàm số y = ax – Bài tập 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 4x.

Đề bài

Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 4x.

(Mleft( { – 1; – 4} right),,,Nleft( { – ; – 4} right),,,Pleft( {{1 over 4};1} right))

Đồ thị của hàm số (y = axleft( {a ne 0} right))

Lời giải chi tiết

f(-1) = 4.(-1) = -4 => Điểm M thuộc đồ thị hàm số y = 4x.

f(1) = 4.1 = 4 => Điểm N không thuộc đồ thị hàm số y = 4x.

(fleft( {{1 over 4}} right) = 4.{1 over 4} = 1 Rightarrow )  Điểm P thuộc đồ thị hàm số y = 4x

Bình luận