Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài tập 22 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho góc vuông xOy, lấy điểm A thuộc tia Õ sao cho OA = 3 cm. Lấy điểm B bất kì trên tia Oy. Gọi M là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Oy thì điểm M di chuyển trên đường nào ?

Bài tập – Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông – Bài tập 22 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Cho góc vuông xOy, lấy điểm A thuộc tia Õ sao cho OA = 3 cm. Lấy điểm B bất kì trên tia Oy. Gọi M là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Oy thì điểm M di chuyển trên đường nào ?

Đề bài

Cho góc vuông xOy, lấy điểm A thuộc tia Õ sao cho OA = 3 cm. Lấy điểm B bất kì trên tia Oy. Gọi M là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Oy thì điểm M di chuyển trên đường nào ?

Lời giải chi tiết

Vẽ (MI bot OB) tại I, mà (OA bot OB) nên (MI // AO)

(Delta AOB) có: MI // AO, (MA = MB)  (M là trung điểm của AB)

( Rightarrow I) là trung điểm của OB

Do vậy MI là đường trung bình của tam giác AOB.

( Rightarrow MI = {{AO} over 2} = {3 over 2} = 1,5)

M luôn cách đường thẳng cố định Oy một khoảng không đổi bằng 1,5 nên M di chuyển trên đường thẳng song song với Oy và cách Oy một khoảng bằng 1,5.

Vì M thuộc tia Ox ( Rightarrow M) di chuyển trên tia (M{M_1}) (M1 là trung điểm của AO)

Bình luận