Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài tập 29 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Một bác thợ mộc muốn cắt một mặt bàn hình tròn có kích thước lớn nhất từ một tấm gỗ hình tam giác (hình 74). Em hãy vẽ lại hình ảnh tấm gỗ hình tam giác trên giấy và đề xuất phương án giúp bác thợ mộc cắt được mặt bàn hình tròn theo yêu cầu.

Luyện tập – Chủ đề 6 : Các đường đồng quy của tam giác – Bài tập 29 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài tập Một bác thợ mộc muốn cắt một mặt bàn hình tròn có kích thước lớn nhất từ một tấm gỗ hình tam giác (hình 74). Em hãy vẽ lại hình ảnh tấm gỗ hình tam giác trên giấy và đề xuất phương án giúp bác thợ mộc cắt được mặt bàn hình tròn theo yêu cầu.

Đề bài

Một bác thợ mộc muốn cắt một mặt bàn hình tròn có kích thước lớn nhất từ một tấm gỗ hình tam giác (hình 74). Em hãy vẽ lại hình ảnh tấm gỗ hình tam giác trên giấy và đề xuất phương án giúp bác thợ mộc cắt được mặt bàn hình tròn theo yêu cầu.

 

Lời giải chi tiết

 

Đặt tên các đỉnh tam giác của tấm gỗ là A, B, C

Vẽ các đường phân giác AD, BE của tam giác ABC

Gọi I là giao điểm của AD và BE.

Vẽ (IH bot BC) tại H.

Vẽ đường tròn tâm I, bán kính IH.

Mặt bàn hình tròn có kích thước lớn nhất có tâm là I, bán kính là IH.

Bình luận