Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Lấy điểm C thuộc đường thẳng m, qua điểm C vẽ đường thẳng a vuông góc với đường thẳng m.

Bài tập – Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song – Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Lấy điểm C thuộc đường thẳng m, qua điểm C vẽ đường thẳng a vuông góc với đường thẳng m.

Đề bài

Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Lấy điểm C thuộc đường thẳng m, qua điểm C vẽ đường thẳng a vuông góc với đường thẳng m.

Lời giải chi tiết

Bình luận