Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài tập 5 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một căn phòng hình chữ nhật (h.24) có kích thước 9,5 m và 7,3 m cần được lót loại thảm bề ngang 4 m.

Bài tập – Chủ đề 4 : Diện tích đa giác – Bài tập 5 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Một căn phòng hình chữ nhật (h.24) có kích thước 9,5 m và 7,3 m cần được lót loại thảm bề ngang 4 m.

Đề bài

Một căn phòng hình chữ nhật (h.24) có kích thước 9,5 m và 7,3 m cần được lót loại thảm bề ngang 4 m.

a) Hãy vẽ sơ đồ hai cách lỏt thám cho căn phòng.

b) Tính chiều dài thám cần thiết cho mỗi cách lót.

c) Thảm được bán theo giá 1 000 000 đồng một mét tới. Hãy tính tiền thảm cho cách lót tiết kiệm hơn và cho biết tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Lời giải chi tiết

a)

 

b) Chiều dài thảm cần thiết cho cách lót thứ nhất là : (7,3 7,3 1,5 1,5 = 17,6,,left( m right))

Chiều dài tấm thảm cần thiết cho cách lót thứ hai là (9,5 9,5 = 19,left( m right))

c) Tiền thảm cho cách lót tiết kiệm hơn (cách 1) là : (1000000.17,6 = 17600000) (đồng)

Tiết kiệm hơn so với cách 1 là : (1000000.19 – 17600000 = 1400000) (đồng)

Bình luận