Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Vẽ đường thẳng d và điểm M không thuộc đường thẳng d. Qua M vẽ đường thẳng c song song với đường thẳng d. Vẽ được mấy đường thẳng c như thế ?

Bài tập – Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song – Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Vẽ đường thẳng d và điểm M không thuộc đường thẳng d. Qua M vẽ đường thẳng c song song với đường thẳng d. Vẽ được mấy đường thẳng c như thế ?

Đề bài

Vẽ đường thẳng d và điểm M không thuộc đường thẳng d. Qua M vẽ đường thẳng c song song với đường thẳng d. Vẽ được mấy đường thẳng c như thế ?

Lời giải chi tiết

Theo tiên đề Ơclit ta có:

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng d chỉ vẽ được một đường thẳng c song song với d.

 

Bình luận