Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Câu 11.19 trang 66 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Đặt một chiếc gương bỏ túi có kích thước (10,,cm,, times

Đặt một chiếc gương bỏ túi có kích thước (10,,cm,, times ,,5,,cm)nằm hơi nghiêng trong một khay nước sạch, rồi đặt khay nước dưới một ngọn nến hoặc một đèn bàn có chụp, trong một phòng tối, sao cho ánh sáng từ ngọn lửa nến hoặc ánh sáng từ đèn bàn chiếu trực tiếp vào mặt trong khay và khay cách ngọn nến hoặc đèn bàn khoảng 2 m.
Đặt mắt nhìn vào mặt gương (Hình 11.17) và điều chỉnh độ nghiêng của gương cho tới khi nhìn thấy ảnh của ngọn lửa nến hoặc ảnh của dây tóc bóng đèn. Tiến hàn. Câu 11.19 trang 66 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – BÀI TẬP THỰC HÀNH

Đặt một chiếc gương bỏ túi có kích thước (10,,cm,, times ,,5,,cm) nằm hơi nghiêng trong một khay nước sạch, rồi đặt khay nước dưới một ngọn nến hoặc một đèn bàn có chụp, trong một phòng tối, sao cho ánh sáng từ ngọn  lửa nến hoặc ánh sáng từ đèn bàn chiếu trực tiếp vào mặt trong khay và khay cách ngọn nến hoặc đèn bàn khoảng 2 m.

Đặt mắt nhìn vào mặt gương (Hình 11.17) và điều chỉnh độ nghiêng của gương cho tới khi nhìn thấy ảnh của ngọn lửa nến hoặc ảnh của dây tóc bóng đèn. Tiến hành thí nghiệm và giải thích kết quả quan sát được.

Giải

Ảnh của ngọn lửa nến hoặc của dây tóc bóng đèn qua lăng kính nước (được tạo bởi mặt gương và khối nước trên mặt gương) gồm nhiều dải màu, dải đỏ nằm ở dưới và dải tím nằm ở trên. Khi điều chỉnh độ nghiêng của gương tới một giá trị thích hợp ta nhìn thấy ảnh này