Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Đêm Khuya Ở Nhà Quê - Hàn Mặc Tử

Bài thơ Đêm Khuya Ở Nhà Quê (Hàn Mặc Tử), tác giả viết về khung cảnh đêm khuya ở quê nhiều cảm xúc. Đầu thơ nói về lầu tranh lạnh lẽo, lạnh cỏ cây trời, hé cửa nhìn trăng tái mặt, gài then thắp nến rơi châu. Bài thơ nói về giấc chiêm bao bóng lẩn Dao Trì động, mường tượng hồn đang chơi thệ thủy cầm, năm ngón đàn tô ngồi dậy bấm, gió thì quên than thở dế quên sầu.
xem thêm
Thơ thả thính
Tus thả thính 
Cap thả thính ngắn

Đêm Khuya Ở Nhà Quê (Hàn Mặc Tử)

Lều tranh lạnh lẽo mất canh thâu,
Lạnh cỏ cây trời lạnh đến đâu…
Hé cửa nhìn trăng trăng tái mặt,
Gài then thắp nến nến rơi châu.
Chiêm bao bóng lẩn Dao Trì động,
Mường tượng hồn chơi thệ thuỷ cầm.
Năm ngón đường tơ ngồi dậy bấm,
Gió quên than thở dế quên sầu.

Một bài thơ về cảnh khuya ở nhà quê thả hồn vào trong chiêm bao chơi đàn. Bạn cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay dưới đây nhé.