Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Gái Lấy Chồng Già

Bài thơ Gái Lấy Chồng Già (Hàn Mặc Tử), tác giả nói về cô gái xuân thì lấy chồng già. Đầu thơ nói về mười hai bến nước, không lấy trai tơ sao lấy cụ già, ra đường người ta tưởng ông cháu, đóng cửa mới biết thú nguyệt hoa. Bài thơ nói về duyên nợ sao mà ngộ, ai đời con gái lấy ông cha (có nghĩa lấy chồng già).

Gái Lấy Chồng Già (Hàn Mặc Tử)

Mười hai bến nước biết đâu là
Thèm lấy trai tơ, lấy cụ già
Gối phụng đã ưng vầy tuổi hạc
Giao loan chi thẹn lúc canh gà
Ra đường chúng tưởng tình ông cháu
Đóng cửa ai ngờ thú nguyệt hoa
Duyên nợ thày nay mà cũng ngộ
Ai đời con gái lấy ông tra (già)

Trong Một tấm lòng của Quách Tấn, hai câu cuối được in là:
Xuân vẫn còn dài, duyên vẫn nặng
Mừng nay cô nó đặng lên bà

Hai câu cuối thơ nói về con gái vẫn còn xuân dài, nhưng mừng nay cô nó đã lên chức bà. Bạn cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay dưới đây nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết  Của Tác Giả  Thuộc Danh Mục Tại Blog . Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

5 / 5 ( 1 vote )