Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hoạt động 12 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Tính diện tích của hình 20 theo kích thước đã cho trên hình.

7. Diện tích đa giác – Hoạt động 12 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Tính diện tích của hình 20 theo kích thước đã cho trên hình.

Đề bài

Tính diện tích của hình 20 theo kích thước đã cho trên hình.

Lời giải chi tiết

({S_{AHCB}} = AH.AB = 6,5.4 = 26,,left( {c{m^2}} right))

({S_{EFGH}} = EF.GF = 9.3,5 = 31,5,,left( {c{m^2}} right))

Diện tích của hình 20 là: ({S_{AHCB}} {S_{EFGH}} = 26 31,5 = 57,5,,left( {c{m^2}} right))

Bình luận