Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hoạt động 16 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Từ tính chất hai đường chéo của hình thang cân và hình bình hành, hãy suy ra tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật. Kiểm chứng lại bằng cách dừng thước đo (h.32)

4. Hình chữ nhật – Hoạt động 16 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Từ tính chất hai đường chéo của hình thang cân và hình bình hành, hãy suy ra tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật. Kiểm chứng lại bằng cách dừng thước đo (h.32)

Đề bài

Từ tính chất hai đường chéo của hình thang cân và hình bình hành, hãy suy ra tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật. Kiểm chứng lại bằng cách dừng thước đo (h.32)

Lời giải chi tiết

Từ tính chất hai đường chéo của hình thang cân ta có .

Từ tính chất hai đường chéo của hình bình hành ta có O là trung điểm của AC và BD.

Kiểm chứng bằng cách dùng thước đo:

(AC = BD (= 4cm); OA = OC (= 2cm); OB = OD (= 2cm) )

Bình luận