Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hoạt động 3 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2. Gọi a (cm) và b(cm) là hai kích thước của hình chữ nhật. Em hãy tính a theo b.

1. Đại lượng tỉ lệ nghịch – Hoạt động 3 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 . Giải bài tập Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2. Gọi a (cm) và b(cm) là hai kích thước của hình chữ nhật. Em hãy tính a theo b.

Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2. Gọi a (cm) và b(cm) là hai kích thước của hình chữ nhật. Em hãy tính a theo b.

 

Lời giải:

(a = {{12} over b})

Bình luận