Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hoạt động 4 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Hãy đo và so sánh chiều dài hai cạnh góc vuông MR và MS của thước ê ke ở hình 7.

1. Tam giác cân – Hoạt động 4 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Hãy đo và so sánh chiều dài hai cạnh góc vuông MR và MS của thước ê ke ở hình 7.

Đề bài

Hãy đo và so sánh chiều dài hai cạnh góc vuông MR và MS của thước ê ke ở hình 7.

Lời giải chi tiết

MR = 2,5 cm; MS = 2,5 cm; MR = MS

Bình luận