Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hoạt động 5 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Em hãy vẽ một đoạn thẳng AB và dùng thước thẳng có chia khoảng mm để đo đoạn thẳng ấy.

2. Độ dài đoạn thẳng – Hoạt động 5 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Em hãy vẽ một đoạn thẳng AB và dùng thước thẳng có chia khoảng mm để đo đoạn thẳng ấy.

Đề bài

Em hãy vẽ một đoạn thẳng AB và dùng thước thẳng có chia khoảng mm để đo đoạn thẳng ấy.

Lời giải chi tiết

Đoạn thẳng AB dài 50mm

Bình luận