Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hoạt động 9 trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút.Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước ?

3. Đường thẳng đi qua hai điểm – Hoạt động 9 trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút.
Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước ?

Đề bài

Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút.

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước ?

Lời giải chi tiết

Cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút:

– Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B

– Dùng đầu bút vạch theo cạnh thước có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm cho trước.

Bình luận