Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Bài thơ Đón Gió (Hàn Mặc Tử)

Bài thơ Đón Gió (Hàn Mặc Tử), tác giả viết gió xa đón gió xa bay. Đầu thơ tác giả mượn ý thơ ra khỏi bút thơ buồn, ý tôi ra khỏi tâm hồn thì say. Hình ảnh gió xa đón gió xa bay, tôi thì đang hóng mát dưới cây ngô đồng, sự trong ngóng, xa nhớ trong vô ngần, tác giả nhắc đến muôn hương mùa xuân.

+ Bài thơ Đón Gió (Hàn Mặc Tử)

Đón Gió (Hàn Mặc Tử)

Thơ ra khỏi bút thơ buồn
Ý tôi ra khỏi tâm hồn thì say
Gió xa đón gió xa bay,
Tôi đang hóng mát dưới cây ngô đồng.
Lời chàng cao vót từng không,
Càng xa càng nhớ, càng mong vô ngần.
Một mùa xuân với mùa xuân
Xuân xuân điểm chuyết hương ngần muôn hương

Bài thơ nói về gió đón giá xa bay, như tâm hồn gửi gấm thương nhớ lại càng nhớ thương. Bạn cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay dưới đây nhé.