Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thử tài bạn trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Ở hình 41, biết là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Điểm M thuộc đường

4. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng – Thử tài bạn trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài tập Ở hình 41, biết là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Điểm M thuộc đường

Đề bài

Ở hình 41, biết (Delta) là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Điểm M thuộc đường (Delta), MA = x 2, MB = 7. Tính x ?

 

Lời giải chi tiết

Ta có ∆ là đường trung trực của đoạn thẳng AB (gt) và M thuộc đường thẳng ∆ (gt)

=> MA = MB

Do đó x 2 = 7 => x = 7 – 2 = 5. Vậy x = 5.

Bình luận