Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thử tài bạn trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy dùng thước để kiểm tra xem trong các điểm B, C, D, E ở hình 16, điểm nào thuộc tia At ?

4. Tia – Thử tài bạn trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy dùng thước để kiểm tra xem trong các điểm B, C, D, E ở hình 16, điểm nào thuộc tia At ?

Đề bài

Hãy dùng thước để kiểm tra xem trong các điểm B, C, D, E ở hình 16, điểm nào thuộc tia At ?

Lời giải chi tiết

Trong các điểm B, C, D, E chỉ có hai điểm B, D thuộc tia At

Bình luận