Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Cho điểm A không thuộc đường thẳng d như hình vẽ.

2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên – Giữa đường xiên và hình chiếu – Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài tập Cho điểm A không thuộc đường thẳng d như hình vẽ.
Đề bài
Cho điểm A không thuộc đường thẳng d như hình vẽ.
Hãy dùng eke để vẽ và tìm hình chiếu của điểm A trên đường thẳng d. Vẽ hai đường xiên từ điểm A đến d. Tìm đường thẳng d. Vẽ hai đường xiên từ điểm A đến d. Tìm hình chiếu của hai đường xiên này trên d. Từ điểm A có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc đến đường thẳng d?
Lời giải chi tiết
Hình chiếu của điểm A trên đường thẳng d là H.
Hình chiếu của đường xiên AB là HB, hình chiếu của đường xiên AC là HC.
Từ điểm A chỉ kẻ được một đường thẳng vuông góc đến đường thẳng d.
Bình luận