Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thử tài bạn trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Hãy sử dụng thước đo góc và thước để tìm hình cân trong các tứ giác ở hình 21.

3. Hình thang cân – Thử tài bạn trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Hãy sử dụng thước đo góc và thước để tìm hình cân trong các tứ giác ở hình 21.

Đề bài

Hãy sử dụng thước đo góc và thước để tìm hình cân trong các tứ giác ở hình 21.

Lời giải chi tiết

Trong các tứ giác ở hình 21 có hai hình thang cân là: hình thang cân ABCD (hình a) và hình thang cân EFGH (hình b).

Bình luận